REKOD PEMBAIKAN BOT- BOT AGENSI KERAJAAN.

Di antara nama Jabatan Dan Rekod Perlaksanaan Kerja:-

 1. Jabatan Taman Laut Johor – Membekal 1unit bot fiber 32 kaki bagi tujuan perondaan.
 2. Jabatan Taman Laut Johor – Menjalankan kerja-kerja meyelenggara dan membaiki injin bot.
 3. Jabatan Taman Laut Johor –Pembekalan kayak jenis pvc untuk aktiviti laut dan ‘marking buoy’ (pembekalan ‘indirect’ kepada kontraktor pembekalan.
 4. Jabatan Parit dan Saliran Kota Tinggi – Melaksanakan kerja-kerja meyelenggara dan membaiki bot dan injin.
 5. Jabatan Parit dan Saliran Pontian, Johor - Melaksanakan kerja-kerja meyelenggara dan membaiki bot dan injin.
 6. Universiti Kebangsaan Malaysia – Membekal 1 unit bot penyelidikan kepada Jabatan Penyelidikan Marin.
 7. Jabatan Kesihatan Johor – Membaiki bot milik jabatan cawangan Mersing.
 8. Jabatan Pelajaran Johor – Menyelenggara dan membaiki bot dan injin milik bot milik unit komuniti Pelajaran Daerah Mersing.
 9. Kastam Di Raja Malaysia – Melaksanakan kerja-kerja peyelenggaraan bot Penumpas (kerja-kerja sub di bawah NY Links Sdn. Bhd.)
 10. Kastam DiRaja Malaysia – Pembaikan injin bot Siantan (kerja sub di bawah SJ Marine Sdn Bhd.)
 11. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia – Pembaikan injin sea-boat milik kapal KM Tegas (kerja-kerja sub di bawah Prospek Slipway & Engineering)
 12. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia(LKIM)– cawangan Pengerang, Sedeli dan Mersing – Pembekalan bot-bot lengkap injin untuk projek Bantuan Dana Kemiskinan Nelayan Kawasan.
 13. Polis Diraja Malaysia cawangan marin – Pembekalan jaket keselamatan (life jacket) lengkap logo (pembekalan sub kepada limbungan)
 14. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM) – Pembekalan jaket keselamatan (life jacket) lengkap logo (pembekalan sub)
 15. ❖ Sebagaimana di atas, masih banyak lagi kerja-kerja pembekalan dan pembaikan yang dilaksanakan secara tidak langsung. Di mana kerja- kerja dilaksanakan secara sub kepada pembekal yang berdaftar dengan agensi atau jabatan kerajaan.

 

BOT MILIK JABATAN PARIT DAN SALIRAN (JPS)

1. Kerja-kerja baikpulih 2 unit injin (outboard) dan kosmestik bot.

 

Sebelum.

 

Selepas. 

 

 

 

2.0 - Kerja-kerja Baikpulih X2 Injin Bot.

 

 Penyelenggaraan injin bot.

 

Bot Seri Rambah.: Penyelenggaraan.

 

 

Bot Kota Bendahara.: Peyelenggaraan

 

 

2.1 BOT JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR.

 

 Penyelenggaraan Injin bot dan pembaikan peralatan eletrik dan pendawaian. Kerja-kerja pembaikan trailer bot.

 

2.2 – Peyelenggaraan injin sangkut bot Jabatan Pertahanan Awam.

 

 

2.3 – Menjalankan kerja-kerja memperbarui lapisan cat pada sebuah bot mewah.

BOT SEMASA PEMBAIKAN.

 

 BOT SELEPAS PEMBAIKAN.