ANTARA GAMBAR BOT-BOT YANG DIBAIK PULIH & DIBUAT BARU

• Bot Pengusaha untuk Penumpang & Memancing. (Pembaikan & Pemuliharaan)

 

• Bot Pengusaha untuk Penumpang & Memancing (Pembinaan Baru)

 

• Bot Persendirian jenis mewah (Luxury boat)

 

 

• Diantara Aktiviti Pembenaan Sedang Dilaksanakan.

Pembenaan Bot Fiber Sais Kecil.

 

 *Pembenaan Bot Fiber Mewah 47kaki.

 

 

*Pembenaan Struktur dalam hull.

 

*Pembenaan mol untuk deck frame.